Kontorsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Förse de anställda med kontorsmaterial.

Leverantören ska arbeta för att uppfylla Region Skånes syfte och mål med upphandlingen

och avtalet.

Syftet med detta avtal är att tillgodose Region Skånes behov av förbrukningsvaror inom

området kontorsmaterial.

Målet är att detta avtal leder till ökad resurseffektivitet och lägre kostnader för Region Skåne

med fokus på att minska miljöpåverkan från kontorsmaterial.

Upphandlingen omfattar följande:

Material som används för förbrukning i kontorsmiljö

Kopierings- och Skrivarpapper

Korthållare med tillbehör

Kuvert och journalmapp

Stämplar med tillbehör

Upphandlingen omfattar inte:

Stolar

Möbler

Inredning

Belysning

Ergonomi

Papper och plastprodukter (med undantag av Kopierings- och

Skrivarpapper

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001513