Region Skånes upphandlingar Kontorsmaterial - Extern Remiss

Kontorsmaterial - Extern Remiss

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Detta är en extern remiss för Region Skånes kommande upphandling av kontorsmaterial. Synpunkter är välkomna senast 9 maj 2021.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-05-09)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001513