Region Skånes upphandlingar Konsultuppdrag för Optimering av Trafikavtalskompetens och Affärsutveckling

Konsultuppdrag för Optimering av Trafikavtalskompetens och Affärsutveckling

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Skånetrafiken söker en erfaren konsult för ett strategiskt uppdrag inom optimering av trafikavtalskompetens och affärsutveckling. Uppdraget fokuserar på att hantera stora trafikavtal samt att möta branschens förändringar. Vi behöver tillfällig förstärkning av kompetens för att säkerställa fortsatt effektivitet och anpassningsförmåga. Konsulten förväntas bidra till förbättringar i befintliga avtal och samarbeten med viktiga parter samt sprida lärdomar för framtida samverkan.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

68/2024