Region Skånes upphandlingar Konsultuppdrag för brandingenjör för utredningar/förstudie och programhandlingsarbete inklusive option för deltagande i detaljprojektering Södra sjukhusområdet i Malmö (SSM)

Konsultuppdrag för brandingenjör för utredningar/förstudie och programhandlingsarbete inklusive option för deltagande i detaljprojektering Södra sjukhusområdet i Malmö (SSM)

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

På södra delen av Malmö sjukhusområde planeras nya byggnader för verksamheterna; barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ vård. Lokalbehovet bedöms i dagsläget till ca 65 000 kvm BTA.

Upphandlingen avser brandingenjörskonsulttjänster för deltagande, rådgivning och framtagning av utredningar, förstudiearbete och delar av programhandling med option för färdigställande av projektering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80AA0000-408243-51004