Region Skånes upphandlingar Konsultuppdrag avseende utvärdering av beställningsmottagning i egen regi

Konsultuppdrag avseende utvärdering av beställningsmottagning i egen regi

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Avrop på Region Skåne DIS; Konsulttjänster - Regional Utveckling, delområde 4 Transport och infrastruktur. Avropet avser ett konsultuppdrag gällande utvärdering av beställningsmottagning i egen regi.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

111/2022