Region Skånes upphandlingar Konsulttjänst vid granskning av vårdgivares följsamhet till lag och avtal

Konsulttjänst vid granskning av vårdgivares följsamhet till lag och avtal

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Konsulttjänst vid granskning av vårdgivares följsamhet till lag och avtal

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002511