Region Skånes upphandlingar Konsult trafikstrategi och trafikanalys

Konsult trafikstrategi och trafikanalys

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Avrop på Region Skånes DIS, Konsulttjänster - Regional Utveckling, delområde 4 Transport och infrastruktur. Avropet avser konsulttjänst för trafikstrategi och trafikanalys.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

131/2020