Region Skånes upphandlingar Konsult till Projekt EFFEKT (Lokaliseringsmodell)

Konsult till Projekt EFFEKT (Lokaliseringsmodell)

Region Jönköpings Län, JÖNKÖPING

Upphandlingen avser att skapa en gemensam geografisk bild över nuläget och en prognos för framtiden över de fem regionernas geografi, dvs. Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Region Jönköpings län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-17)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2023-12-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

RJL 2023/3341