Region Skånes upphandlingar Konsult Hela ResenärsResan

Konsult Hela ResenärsResan

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Skånetrafiken startade nyligen ett komplext arbete med att kartlägga och förstå det samlade erbjudandet utifrån resenärers upplevelser och behov. Syftet är att skapa samsyn och gemensamma prioriteringar genom ett tvärfunktionellt och kontinuerligt samarbete.

Nu efterfrågas ett konsultstöd med flerårig erfarenhet av arbete i utforskande utvecklingsprojekt och användarcentrerad arbetsmetodik. Uppdraget innebär både aktivt och stöttande arbete med team och teamledare för att tillsammans lösa uppgiften.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

103/2022