Region Skånes upphandlingar Kompletterande Stationära och Portabla Oxygenkoncentratorer

Kompletterande Stationära och Portabla Oxygenkoncentratorer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Kompletterande Stationära och Portabla Oxygenkoncentratorer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001873