Region Skånes upphandlingar Kommunikationstjänster

Kommunikationstjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser kommunikationstjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001092