Region Skånes upphandlingar Kognition och sinnesstimulering 2020/02027

Kognition och sinnesstimulering 2020/02027

Region Blekinge, Karlskrona

Upphandling av kognition och sinnesstimulerande hjälpmedel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Hallands län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020/02027