Kirurgisk Diatermi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av kirurgisk diatermi i tre delområden.

Delområde 1: Avancerad diatermi

Delområde 2: Enkel Diatermi

Delområde 3: RF-diatermi

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000625