Kemiska vätskor

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandling av kemiska vätskor på flaska, dunk, IBC-tank och bulk.

Se upphandlingsdokumenten.

Upphandling av kemiska vätskor på flaska, dunk, IBC-tank och bulk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001042