Region Skånes upphandlingar Kemikalier för tung kirurgi

Kemikalier för tung kirurgi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av kemikalier för tung kirurgi till Region Skånes Steriltekniska enheter och Operationsenheter.  

Enheterna är utspridda över hela Skåne, med närvaro i Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg, Ystad, Ängelholm och Hässleholm. Tjänsteutbudet innefattar bland annat desinfektion, rengöring, sterilisering och autoklavering av kirurgiska instrument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003131