Region Skånes upphandlingar Kärlvändare och kärltvätt med tillhörande serviceavtal

Kärlvändare och kärltvätt med tillhörande serviceavtal

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandlingen omfattar Region Skånes behov av kärlvändare och kärltvätt med tillhörande serviceavtal.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter

Upphandlingen ska tillgodose Region Skånes behov av kärlvändare och kärltvättar med tillhörande serviceavtal under avtalsperioden.

Last tender date: 12/11/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Regionfastigheter

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1421&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Delområde 1 Kärlvändare

Delområde 1 Kärlvändare ska täcka Region Skånes framtida inköpsbehov av kärlvändare under avtalsperioden.

Last tender date: 12/11/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Regionfastigheter

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1421&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Delområde 2 Kärltvätt

Delområde 2 ska täcka Region Skånes kommande inköpsbehov av kärltvätt, som produkt, under avtalsperioden.

Last tender date: 12/11/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Regionfastigheter

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1421&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000199-02