Region Skånes upphandlingar Källsorteringsprodukter

Källsorteringsprodukter

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Källsorteringsprodukter bestående av olika sorters källsorteringsmöbler och behållare i olika storlekar inklusive vagnar. Produkterna ska användas i inomhusmiljöer.

Delområde 1

Källsorteringsprodukter bestående av olika sorters källsorteringsmöbler och behållare i olika storlekar inklusive vagnar. Produkterna ska användas i inomhusmiljöer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000535