Region Skånes upphandlingar Juridiska tjänster

Juridiska tjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av juridiska tjänster.

Upphandlingen avser inköp av juridiska tjänster för Region Skåne och för de regionägda bolagen:

Folktandvården Skåne AB org.nr 556936-0828

Skåne Care org.nr 556762-7111

Event in Skåne org.nr 556750-6406

Malmö Opera och Musikteater org.nr 556256-2065

Skånes dansteater org.nr 556010-7160

Upphandlingen består av följande delområden:

1 Avtals- och bolagsrätt

2 IT-avtalsrätt

3 Allmän affärsrätt

4 Arbetsmiljö- och arbetsrätt

5 Fastighets, entreprenad- och miljörätt

6 Upphandlingsrätt

7 Process-och tvistlösningsrätt

8 Dataskydd och personuppgiftshantering

9 Krisberedskap/Civilt försvar

10 Compliance

11 Säkerhetsskydd

Anbud kan läggas på ett eller flera delområden. Tydligare beskrivning avseende delområdena framgår i Kravspecifikationen. Vidare info finns i punkten Omfattning i avtalsmallen.

Angående volymer

Detta avtal kan maximalt komma att omfatta ett värde av 22 000 000 SEK.

Sannolikt värde baserad på historisk inköpsvolym beräknas till 5 000 000 SEK per år.

Region Skåne garanterar inga volymer. Leverantören är skyldig att leverera Beställarens verkliga behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001020