Region Skånes upphandlingar IT-stöd för publicering av handlingar till förtroendevalda samt förtroendemannaregister

IT-stöd för publicering av handlingar till förtroendevalda samt förtroendemannaregister

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling avser ett digitalt stöd för att förse förtroendevalda i samtliga politiska organ i Region Skåne med handlingar till politiska sammanträden och eventuella förmöten.

Region Skåne vill också upphandla ett förtroendemannaregister; ett digitalt stöd för att på ett strukturerat sätt kunna upprätthålla en förteckning över samtliga förtroendevalda i Region Skåne, nu och historiskt.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002991