Region Skånes upphandlingar IT-Stöd för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

IT-Stöd för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

IT-Stöd för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000364