Region Skånes upphandlingar IT-stöd för avrop avseende hyrbemanning

IT-stöd för avrop avseende hyrbemanning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling avser ett IT-stöd för avrop av hyrbemanning inom vårdkategorin.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002012