Region Skånes upphandlingar IT-stöd för avrop avseende hyrbemanning

IT-stöd för avrop avseende hyrbemanning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling avser ett IT-stöd för avrop av hyrbemanning inom vårdkategorin.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002266