Region Skånes upphandlingar IoT-system för nyttjandegradsanalys

IoT-system för nyttjandegradsanalys

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ett nyckelfärdigt IoT-system, inklusive hårdvara, för nyttjandegradsanalys som ska installeras och implementeras i sjukhusmiljö och administrativa lokaler, för optimering och effektivisering av lokaler. Nyttjandegradsanalysen ska primärt stödja behovsprocessen som

föranleder om- och nybyggnation så att det under en begränsad tid kan genomföras mätningar där data sedan kan användas till specifika analyser och beslutsunderlag.

Således efterfrågas inte en generisk IoT-plattform.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001748