Region Skånes upphandlingar IoT-system för nyttjandeanalys

IoT-system för nyttjandeanalys

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

IoT-system för nyttjandeanalys

Regionfastigheter avser att upphandla ett system för analys av nyttjandegrad, med system avses hårdvara och applikation.

IoT-system för nyttjandeanalys

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-04-19)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000965