Region Skånes upphandlingar Integrationslösningar för operationssalar och förstärkta UB-rum endoskopi

Integrationslösningar för operationssalar och förstärkta UB-rum endoskopi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att genom förhandlat förfarande införskaffa så kallade integrationslösningar till

Operationssalarna samt endoskopirum för Nya Sjukhuset i Malmö.

I upphandlingen kommer hänsyn tas till verksamhetens behov som helhet, vad gäller såväl generell

volymskapacitet, driftsäkerhet och flexibilitet som möjlighet att tillgodose Region Skånes vilja att

bedriva specialiserad vård.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-09-15)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2021-07-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001554