Region Skånes upphandlingar Instrument till immunhisto/cytokemiska och molekylärpatologiska analyser

Instrument till immunhisto/cytokemiska och molekylärpatologiska analyser

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser anskaffning av sju (7) instrument till immunhisto/cytokemiska och molekylärpatologiska analyser med tillhörande reagensavtal för Klinisk genetik och patologi samt option på upp till två (2) instrument för fri placering inom Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O000572