Region Skånes upphandlingar Instrument för storskalig massiv parallellsekvensering

Instrument för storskalig massiv parallellsekvensering

Region Skåne, koncerninköp, Malmö

Inköpet avser instrument för storskalig massiv parallellsekvensering till Region Skåne.

Inköpet avser instrument för storskalig massiv parallellsekvensering till Region Skåne. Storskalig massiv parallellsekvensering är en metod som producerar väldigt mycket sekvensdata på kort tid. Det möjliggör till exempel analyser av hela arvsmassan från en patient med en ovanlig sjukdom eller för att hitta behandlingsbara genetiska förändringar i ett cancerprov. Man kan förbereda sina prover så att bara en del av arvsmassan undersöks och på det sättet kan många patientprover analyseras samtidigt.

Inköpet omfattar även förebyggande och felavhjälpande underhåll samt support.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer