Region Skånes upphandlingar Installation av solceller på Fd Tandvårdshuset Kristianstad.

Installation av solceller på Fd Tandvårdshuset Kristianstad.

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Objektet omfattar installation av solcellsanläggning på en byggnad för att minska energiförbrukningen. Objektet är beläget på Fd Tandvårdshuset i Kristianstad.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-03-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

90060100-405943-33423