Region Skånes upphandlingar Inredningstextilier med tillhörande tjänster

Inredningstextilier med tillhörande tjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av Inredningstextilier och tillhörande tjänster för Region Skåne och för det majoritetsägda bolaget Folktandvården Skåne AB org nr 556936-0828.

Syftet med upphandlingen är att säkerställa Region Skånes behov av Gardintextilier med tillhörande tjänster, Möbelrenovering med tillhörande tjänster samt Möbel, textil och mattvätt. Region Skåne efterfrågar flexibla Leverantörer som på bästa sätt kan tillgodose Beställarens behov utifrån

tillgänglighet, effektivitet, miljö och ekonomi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000504