Inhalatorer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av inhalationsutrustning för nebulisering av läkemedel i inhalationsform och dess tillbehör.

Avses att användas av enskild patient i deras hemmiljö och/eller i sjukhusmiljöer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001377