Region Skånes upphandlingar Informationssamordnare BSH (Befintligt sjukhus Helsingborg)

Informationssamordnare BSH (Befintligt sjukhus Helsingborg)

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Uppdraget innebär att leda, utföra kvalitetskontroller och styra projektens hantering av byggnadsinformation (BIM) och digitala informationsleveranser genom byggprocessens samtliga skeden.

Uppdraget består av kvalitetsgranskning av teknisk dokumentation, sakgranskning, utbildning i system och riktlinjer, framställning av projektspecifika manualer, samt stödja beställaren i beslut som berör framställningen av teknisk dokumentation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83010000-406843-52046