Region Skånes upphandlingar Informationsinhämtning inför beslut om allmän trafikplikt

Informationsinhämtning inför beslut om allmän trafikplikt

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Informationsinhämtning inför beslut om allmän trafikplikt gällande Eslöv stads- och regiontrafik samt regiontrafik i Hörby.

Se mer i bifogad PDF-fil.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-04-22)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

73/2024