Region Skånes upphandlingar Informationsinhämtning inför beslut om allmän trafikplikt, Malmö Stad

Informationsinhämtning inför beslut om allmän trafikplikt, Malmö Stad

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Informationsinhämtning inför beslut om allmän trafikplikt, Malmö Stad.

Se mer i bifogad pdf-fil "dnr23/2023 trafikplikt.

Försörjningssektor LUF gällande Informationsinhämtning inför beslut om allmän trafikplikt, Malmö Stad.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-09-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/2023 trafikplikt