Region Skånes upphandlingar Infektionsläkemedel 2023

Infektionsläkemedel 2023

Region Skåne, Kristianstad

Extern remiss innebär att Region Skåne ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till upphandlingsdokumenten innan upphandlingen annonseras.

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av upphandlingsdokumenten.

Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras.

Synpunkter och frågor mejlas till Emina.Hrustic@skane.se.

Vi saknar möjlighet att lämna återkoppling på inkomna synpunkter.

Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-22)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer