Region Skånes upphandlingar Inbjudan till SIU med tillhörande frågeställningar gällande kommande fordonsupphandling NGÖ

Inbjudan till SIU med tillhörande frågeställningar gällande kommande fordonsupphandling NGÖ

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Denna inbjudan riktar sig till konsult- och expertorganisationer som arbetar med den här typen av frågeställningar och som har erfarenhet av flera genomförda spårfordonsupphandlingar.

SIU hålls först i form av ett gemensamt samråd/Informationsutbyte via TEAMS den 8 april 2022 kl. 14:30-15.30 och gäller för samtliga som har anmält sig.

Se mer i bifogad pdf-fil "SIU-inbjudan till samråd_RFI_dnr167_2021_NGÖ"

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-04-07)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

dnr167/2021_SIU_RFI