Region Skånes upphandlingar Inbjudan till produktvisning - Inhalatorer

Inbjudan till produktvisning - Inhalatorer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Produktvisning av inhalatorer - Förberedande syfte inför en eventuellt kommande upphandling

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-05-02)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000939