Region Skånes upphandlingar Inbjudan till produktvisning av hörseltekniska hjälpmedel

Inbjudan till produktvisning av hörseltekniska hjälpmedel

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till produktvisning av hörseltekniska hjälpmedel.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000091