Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation Vilo-EKG utrustning Region Skåne

Inbjudan till leverantörspresentation Vilo-EKG utrustning Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Vilo-EKG utrustning. Av denna anledning inbjuds Leverantörer, som har ett intresse av att delta i en eventuell kommande upphandlingen under 2021, till en presentation av sitt sortiment och en efterföljande diskussion med en expertgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande i förhållande till verksamhetens behov.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-05-17)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210078