Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation - Transportventilatorer, Region Skåne.

Inbjudan till leverantörspresentation - Transportventilatorer, Region Skåne.

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till leverantörspresentation - Transportventilatorer, Region Skåne.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-01-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003353