Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation Transportlådor

Inbjudan till leverantörspresentation Transportlådor

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Leverantörspresentationen syftar till att medicinsk service inom Region Skåne orienterar sig inför en eventuellt kommande upphandling av 3000 transportlådor i vilka biologiskt material transporteras mellan Region Skånes verksamheter.

Den Leverantör som utses i en upphandling ska ansvara för framtagning av slutlig design och produktion av transportlådorna.

Transportlådorna ska erbjuda funktioner för mekaniska indikatorer för status och adressering, vara isolerade och ha möjlighet för kylelement.

Leverantörspresentation inför ev kommande upphandling av Transportlådor för biologiska prover till medicinsk service Region Skåne.

Upphandlingen avser 3000 transportlådor med olika funktionskrav.

Transportlådorna ska vara anpassade både för robothantering och manuell hantering.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-01-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län, Sverige

Diarie-/referensnummer

KI210174