Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation till rTMS-Utrustning Region Skåne 2023-O000076

Inbjudan till leverantörspresentation till rTMS-Utrustning Region Skåne 2023-O000076

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av rTMS-utrustning .

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000076