Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation till Mobil röntgenutrustning Bedside Region Skåne

Inbjudan till leverantörspresentation till Mobil röntgenutrustning Bedside Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till leverantörspresentation till Mobil röntgenutrustning Bedside Region Skåne.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-01-07)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002713