Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation Öppenvårdskuvös till Region Skåne

Inbjudan till leverantörspresentation Öppenvårdskuvös till Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Öppenvårdskuvös till Region Skåne. Av denna anledning inbjuds Leverantörer, som har ett intresse av att delta i en eventuell kommande upphandling under 2024, till en presentation av sin utrustning och en efterföljande diskussion med en expertgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande i förhållande till verksamheternas behov.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-01-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003422