Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation – MR klinik Region Skåne

Inbjudan till leverantörspresentation – MR klinik Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av MR-system för kliniskt bruk till Region Skåne.

Systemen kommer att placeras på flera sjukhus runt om i regionen. Patientgruppen är bred och innefattar allt från vuxna till små barn såväl inneliggande som polikliniska patienter. Thorax, neuro, abdomen, uro, MSK, hjärta och angiografiundersökning är undersökningar som kommer göras med systemen.

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av MR-system för kliniskt bruk till Region

Skåne.

Systemen kommer att placeras på flera sjukhus runt om i regionen. Patientgruppen är bred och

innefattar allt från vuxna till små barn såväl inneliggande som polikliniska patienter. Thorax, neuro,

abdomen, uro, MSK, hjärta och angiografiundersökning är undersökningar som kommer göras med

systemen.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-10-02

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002194