Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation MR injektorer

Inbjudan till leverantörspresentation MR injektorer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Ramavtal för kontrastinjektor för MR till Region Skåne. Upphandlingen kommer att omfatta injektorer såväl som förbrukningsmaterial (exkl. kontrastmedel).

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000258