Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation för stötvågsutrustning för (ESVL) till NSM, Malmö

Inbjudan till leverantörspresentation för stötvågsutrustning för (ESVL) till NSM, Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till leverantörspresentation för stötvågsutrustning (ESVL) till NSM, Malmö.

Syftet med denna presentation är att ge Region Skåne fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom aktuellt område samt att få en bättre förståelse för möjligheter och kostnadsuppskattningar.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-03-31

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000791