Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation för Blodgasutrustning

Inbjudan till leverantörspresentation för Blodgasutrustning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en upphandling av Blodgasutrustning.

Blodgasanalysen i Region Skåne är en centraliserad funktion där Medicinsk service ansvarar för kvalitetssäkringen. Upphandlingen omfattar stationär blodgasutrustning, med tillhörande reagenser/tillbehör och service. Analys utförs i hela Region Skåne, i vården och på laboratorium på 10 sjukhus. Idag finns instrument på ett 70-tal platser och mer än 700 000 prover analyseras årligen vilket genererar > 8 000 000 patientresultat till våra lab-IT-system och journaler. Drygt 7000 medarbetare i Region Skåne har utbildning och behörighet för analys.

Instrumenten ska så långt som möjligt vara automatiserade.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-12-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Hallands län, Skåne län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-O002534 RFI för Blodgasutrustning