Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation Eventrecorder med tillhörande system Region Skåne

Inbjudan till leverantörspresentation Eventrecorder med tillhörande system Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Eventrecorder med tillhörande system. Av denna anledning inbjuds Leverantörer, som har ett intresse av att delta i en eventuell kommande upphandlingen under 2022, till en presentation av sitt sortiment och en efterföljande diskussion med en expertgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande i förhållande till verksamhetens behov.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002015