Region Skånes upphandlingar Inbjudan till Leverantörspresentation Disk- och spoldesinfektorer

Inbjudan till Leverantörspresentation Disk- och spoldesinfektorer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av disk- och spolutrustning. Av denna

anledning inbjuds Leverantörer till en presentation av sitt sortiment och en efterföljande diskussion med

en expertgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande utifrån Region Skånes behov. Välkomna till leverantörspresentation!

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-11-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI200175