Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation Defibrillatorer till Räddningstjänsten

Inbjudan till leverantörspresentation Defibrillatorer till Räddningstjänsten

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Defibrillatorer till Räddningstjänsten. Av denna anledning inbjuds Leverantörer, som har ett intresse av att delta i en eventuell kommande upphandling under 2023, till en presentation av sin utrustning och en efterföljande diskussion med en expertgrupp och referensgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande i förhållande till verksamheternas behov.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002580